Ojämlik vård på grund av få helikoptrar

2:13 min

Bristen på ambulanshelikoptrar gör att vården för strokepatienter är extremt ojämlik. Det konstaterar Nationella programrådet för stroke.

– Tittar man på Norge som är ett gott exempel har man löst det på ett mycket bättre sätt och även jämfört med övriga Europa så är Sverige faktiskt ett u-land när det gäller helikoptersjuktransport, det säger Lars Rosengren som är ordförande för Nationella programrådet för stroke.

För den som fått den allvarligaste formen av stroke så gäller det att inom fem timmar komma till ett sjukhus där man erbjuder trombektomi, en metod där man mekaniskt går in i kärlet och drar ut proppen som har orsakat stroken.

Den som får trombektomi i kombination med trombolys har dubbelt så stor chans att klara sig utan funktionsnedsättningar som den som inte får nån behandling alls, berättar Lars Rosengren.

– Skillnaden kan ju vara huruvida man behöver vistas resten av sitt liv i ett särskilt kommunalt boende eller om man kan bo kvar hemma utan någon hjälp överhuvud taget.

I dag görs nästan alla trombektomier vid universitetssjukhusen i Göteborg, Stockholm och Lund. För de patienter som bor nära de sjukhusen är sannolikheten att de får behandlingen tio gånger större jämfört med de som bor i norra Sverige.

Men om det fanns tre till fyra fler ambulanshelikoptrar skulle de flesta i landet kunna få behandlingen i tid enligt den kartläggningen som Nationella programrådet för stroke gjort.

– Det skulle snabbt tillgängliggöra behandling för alla i hela Sverige. Det känns inte rimligt att om man bor i t ex Kiruna inte har någon möjlighet att få den här väldigt högspecialiserade behandlingen som bara kan finnas på ett par ställen, för de läkarna som sysslar med det måste ha ett stort patientunderlag för att bibehålla sin skicklighet, berättar Lars Rosengren.

I dag får runt 500 patienter per år trombektomi i Sverige, enligt beräkningar skulle minst 1200 patienter ha nytta av behandlingen. Under måndagen kom Socialstyrelsen för första gången med skarpa rekommendationer kring trombektomi, det berättar utredare Anna Lord.

– Vår rekommendation är att hälso- och sjukvården bör erbjuda trombektomi till de här patienterna som är aktuella.

Vad har ni för muskler att trycka på landstingen att erbjuda den här behandlingen?

– Vi följer ju upp våra riktlinjer efter ett par, tre fyra år och kan då visa på hur det ser ut i landet, så det är ett sätt att trycka på, säger Anna Lord.

Läs mer om Socialstyrelsens nya riktlinjer