Vill skärpa regler för ogräsmedel

1:59 min

Bara milda ogräsmedel ska få användas av privatpersoner, föreslår Kemikalieinspektionen som vill skärpa reglerna för växtskyddsmedel.

Ett skäl till att fasa ut flera vanliga växtskyddsmedel från trädgårdar och parker är att kemikalierna kan skada om de används fel, säger Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen.

– För privat användning finns inga krav på särskilda kunskaper. Det är ett problem med risk för felanvändning som kan orsaka problem för både människor och miljö.

Kemikalieinspektionen har utrett saken åt regeringen, och lämnade på måndagen över sitt förslag. Enligt Kemikalieinspektionen bör bara ämnen som EU-kommissionen klassar som lågriskämnen få användas i privat bruk från år 2019.

Kommissionens lista är inte färdig ännu, men Kemikalieinspektionen bedömer att flera vanliga medel i handeln kommer fasas ut. Däribland glyfosat som ingår i ogräsmedlet Roundup, men också ogräsättika:

– Glyfosat kommer förmodligen inte bli ett lågriskämne. Vi har en fenoxisyra, MCPA, som heller inte kommer bli lågriskämne. Det finns ett insektsmedel, Thiacloprid, som inte kommer hamna på den listan.

– Men även ättiksyra verkar hamna i den kategorin enligt vår preliminära bedömning. Det beror på att ättiksyra i sin rena form är ett frätande ämne. Visserligen använder man utspädda lösningar i trädgårdar men det krävs handskar och glasögon för att använda det, förtydligar Peter Bergkvist.

Glyfosat är ett av de allra vanligaste ogräsmedlen. Det är vida spritt i miljön. Det förekommer i väldigt många bäckar och åar, där det kan påverka ekosystemet.

– Främsta verkan för glyfosat är att slå mot alla gröna växter, kan man säga, Ett väldigt bredverkande medel.

Det betyder också att vattenväxtlighet och alger slås ut. Det är ett generellt problem med de ogräsmedel som sprids. Det kan påverka ekosystemen.

Privata odlare får nog räkna med mer handarbete i framtiden. Men det finns medel med låg risk säger Peter Bergkvist.

– Ett av dem heter pelargonsyra. Det kanske inte säger så mycket. Det är väldigt enkla ämnen, såpaliknande, som har effekt mot ogräs och mossa.