Just nu

Skåne

Kinesiska par ska få hjälp att bli gravida

3:40 min

Kinesiska par ska få hjälp med assisterad befruktning vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Behovet hänger ihop med att Kina avskaffat ettbarnspolitiken.

Det är Region Skånes vårdexportbolag Skåne Care som slutit ett avtal med Skånes universitetssjukhus. På reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö är man stolta över uppdraget.

– Det bekräftar att vi har väldigt goda resultat för patienterna inom vår region. Det är trevligt att vi blivit uppmärksammade internationellt, och RMC ligger i framkant på det reproduktiva området, säger sektionschefen Margareta Kitlinski.

Planen är att reproduktionsmedicinskt centrum, RMC, i Malmö ska ta emot ungefär 50 kinesiska par om året för så kallad IVF-behandling, där befruktningen sker utanför kroppen. Enligt avtalet med vårdexportbolaget Skåne Care är det avskaffandet 2015 av ettbarnspolitiken i Kina som skapat behovet av assisterad befruktning.

Sedan kan det också finnas grupper som är intresserade av graviditet, till exempel samkönade eller ensamstående, och de har inte möjlighet att få de behandlingarna i Kina, eftersom det inte är helt okej att vara öppen med detta i samhället.

Hjälpen behövs när det nu är fritt fram för alla kineser att föda även ett andra barn, förklarar Margareta Kitlinski.

– När man fått sitt första barn tidigare, så har man steriliserat sig. Då har man sina äggledare avklippta eller på annat sätt dolda, och då kan man inte spontant bli gravid, säger hon och fortsätter:

– Sedan kan det också finnas grupper som är intresserade av graviditet, till exempel samkönade eller ensamstående, och de har inte möjlighet att få de behandlingarna i Kina, eftersom det inte är helt okej att vara öppen med detta i samhället.

Verksamheten bedömer att de kinesiska patienterna ska kunna tas emot utan att det går ut över skåningarnas vård. I dag klarar mottagningen att erbjuda IVF-behandlingar inom vårdgarantin, och mottagningen har enligt Margareta Kitlinski kortast väntetider i landet av de offentliga mottagningarna.

– Vi har varit väldigt tydliga från början att vi är positiva till nya samarbetspartners, men att det aldrig får krocka med det regionala uppdrag vi har, så att tillgängligheten blir försämrad för våra skånska patienter, säger Margareta Kitlinski.

Ser ni alltså ingen risk med det?

– Absolut inte. Vi har sagt att det handlar om enstaka patienter för att känna av om det här är någonting som bägge sidor kan känna sig nöjda med. Vi är i behov av att flytta till andra lokaler, och då kanske det finns möjlighet att utöka behandlingarna. I nuläget behandlar vi ungefär 35-40 patienter i veckan, och de internationella patienterna skulle innebära ett par i veckan.

Inget av det som finns här till våra regionala patienter kommer att användas.

Hur kommer det att gå till, om paren behöver donerade ägg eller spermier?

– Där är vi tydliga med att inga av våra donatorer eller banker kommer att utnyttjas till internationella patienter. Det finns redan idag europeiska banker som säljer donerade spermier, och vi tittar också om det finns möjligheter till äggbanker.

– Inget av det som finns här till våra regionala patienter kommer att användas.

Hur mycket Region Skåne kommer att få betalt för de kinesiska IVF-behandlingarna är hemligt. Förutom den ekonomiska ersättningen ser verksamheten andra fördelar med de nya patienterna.

– De framtida kinesiska patienterna har en helt annan fertilitetsproblematik än de patienter som vi möter i dag på RMC. Det är kvinnor som har blivit nästan tvångssteriliserade, så för oss ger det möjlighet till en helt ny grupp patienter med nya medicinska aspekter, nya möjligheter till forskning men även trevligt med internationellt utbyte, säger Margareta Kitlinski.