Skåne

Vårdexport ska ge många vinster

3:09 min

Enligt Region Skånes vårdexportbolag Skåne Care är det en bra affär att hjälpa kinesiska par med assisterad befruktning på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Behovet av hjälp med assisterad befruktning har ökat i Kina efter att ettbarnspolitiken avskaffats. Många kvinnor har tidigare steriliserat sig efter första barnen, och kan då inte bli gravida på naturlig väg.

Nu ska alltså kinesiska par kunna komma till Skåne för att få hjälp. Bakom affären står Region Skånes vårdexportbolag Skåne Care.

– Det har sin utgångspunkt i att SUS är intresserat av den här typen av verksamhetsutveckling, plus att Skåne Care också har arbetat med Kina som marknad och känner att vi har en del kontakter som kan förenas, säger vd:n Mikael Rosén.

Vet ni att det finns ett intresse för just den här behandlingen?

– Ja, det gör det. Vi är duktiga i Skåne på IVF-behandling, och det är en av de viktiga ingredienserna i vårdexporten och en förutsättning för att Skåne Care ska kunna engagera sig. Dels ska vi vara så duktiga i Skåne att någon är intresserad av att betala för tjänsterna, dels ska det finnas en kapacitet i den skånska sjukvården som gör att vi har något att sälja.

Reproduktionsmedicinskt centrum, RMC, är den verksamhet som ska ta emot de kinesiska paren. Verksamheten bedömer att den kan göra det utan att det går ut över skånska patienter som väntar på assisterad befruktning.

Planerna är åtminstone till en början blygsamma och omfattar 50 kinesiska par om året - ungefär ett par i veckan. I dag gör RMC mellan 35 och 40 behandlingar i veckan.

Mikael Rosén på Skåne Care betonar att inga avtal ännu slutits med Kina men att man jobbar på det.

– Det skulle kunna vara ett avtal med en region, men det är väl mer sannolikt att det är ett avtal med en lokal partner som har kontaktytor ut mot patienter med det här behovet, och som i så fall förmedlar den kontakten till Skåne Care, säger han.

Men ser ni några problem med att samarbeta med ett land som Kina med tanke på till exempel statsskick?

– Det är en fråga som man alltid ska ställa sig, när man ingår avtal med internationella partners. Men när det gäller just Kina har regeringen identifierat Kina som en av de 26 prioriterade exportmarknaderna, Region Skåne har redan avtal med regioner i Kina och Skåne Care har också haft några samarbeten tidigare. Det är en marknad under framväxt.

Hur mycket man kommer att få betalt för de kinesiska patienterna är hemligt, men enligt Mikael Rosén kommer det att vara en bra affär - på många sätt.

– Vi kommer så klart att göra en vinst på det här, och den vinsten går oavkortat tillbaka till Region Skåne. Sedan finns det en stor runtomkringverksamhet också. Det ska till tolkar, det ska bos på hotell, det ska ätas på restaurang och det ska åkas till Glimmingehus och göras besök på den skånska landsbygden, säger han.

Mikael Rosén säger också att det är roligt att få skryta om den skånska sjukvården, och att det kan skapa ett mervärde hos verksamheten.

Man får vara stolt över att man är riktigt bra på något och internationellt konkurrenskraftig.

– Personalen kan kanske utvecklas genom att träffa patientkategorier som man inte ser i någon stor omfattning vanligtvis. Vi kan också utveckla det skånska näringslivet kring turism och resande och ge en positiv bild av Skåne utanför Skåne. Det är jätteroligt.