Allt färre ungdomar i Västmanland mår bra

Andelen ungdomar i Västmanland som mår bra fortsätter att minska. Det visar de första resultaten av 2017 års undersökning "Liv och hälsa ung" från Region Västmanland.

Störst är minskningen bland flickor i årskurs 9, enligt ett pressmeddelande från Region Västmanland.

Bland dem har andelen som säger att de mår bra eller mycket bra minskat från 78 till 64 procent mellan åren 2012 och 2017.

Sömn- och frukostvanorna har också utvecklats negativt.

Också trivseln i skolan har minskat markant, visar årets undersökning. Störst är minskningen i årskurs 9.

En positiv förändring är att färre unga västmanlänningar använder alkohol, narkotika och tobak, enligt Region Västmanland. 

Undersökningen "Liv och hälsa ung" har sedan år 1995 undersökt hälsoläget bland ungdomar i Västmanland.

Den vänder sig till alla elever i årskurs 7 och 9 samt andra året på gymnasiet.