Få uppsagda journalister får nytt fast jobb

2:06 min

De senaste åren har många journalister förlorat sitt jobb i nedskärningar. Vad händer egentligen med de journalister som blir uppsagda?

Svaret på den frågan finns i rapporten "Omställningen" som är den femte i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen.

Kent Werne är journalist, författare och fristående utredare till rapporten.

– En stor del får jobb i andra branscher och andra hoppar på en annan utbildning, säger han.

1500 journalisttjänster har försvunnit från de redaktionella tidningshusen de senaste fyra åren.

De journalister som förlorar jobben ska få stöd av omställningsorganisationen Trygghetsrådet (TTR). Organisationen ska hjälpa uppsagda och tidsbegränsat anställda med att hitta nytt arbete.

Men bara 3 av 10 journalister som hittar ett nytt jobb lyckas få en tillsvidareanställning. Hur påverkar det egentligen journalistikens framtid?

– Det har blivit ett mindre attraktivt yrke och på sikt hotar detta även demokratin, säger Kent Werne.

37 procent av de journalister som hittade ett nytt jobb stannade inom mediesfären. 25 procent gick till stat, kommun eller landsting. Sex procent gick till utbildningssektorn. Hela rapporten går att läsa på Journalistförbundets hemsida.