Hamnkonflikten

Regeringen ger sig in i hamnkonflikt

1:43 min

Mitt under brinnande konflikt gjorde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i dag ett ovanligt besök i Göteborgs hamn. Hon vill ändra reglerna för stridsåtgärder.

Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fungerar inte den svenska modellen som den ska i Göteborgs containerhamn. Därför vill hon se förändringar.

– Jag kommer tillsätta en utredare för att se över lagstiftningen, sade arbetsmarknadsministern.

Vad är din förhoppning med den utredningen?

– Att vi ska få en tydligare lagstiftning som klargör att konflikter ska handla om att ta strid för kollektivavtal och hitta modellen för att hitta lösningar om det finns konkurrerande kollektivavtal där parterna inte själva löser frågan, säger Ylva Johansson (S).

Regeringen öppnar för att begränsa konflikträtten genom att ändra i lagen för hur stridsåtgärder, till exempel strejk, får användas.

Syftet med en stridsåtgärd måste vara att åstadkomma kollektivavtal, och det ska också finnas ett skydd för en arbetsgivarpart som redan har tecknat avtal.

Båda punkterna har diskuterats i konflikten i containerhamnen där Hamnarbetarförbundet anklagats för att inte vilja ha kollektivavtal och där företaget APM Terminals är bundet av avtal med en annan part, LO-facket Transport, ett avtal som nu är under omförhandling.

Regeringen kallar dagens utspel för en översyn av stridsåtgärdsrätten i syfte att värna kollektivavtalets ställning på den svenska arbetsmarknaden. En utredare får före sommaren i uppdrag att se över reglerna. Då ska också direktiven presenteras. 

Arbetsmarknadsministern påpekade på en pressträff i dag att hon inte tar ställning för någon part i den pågående konflikten. Men att Ylva Johansson besöker hamnen i dag mitt under pågående konflikt är ett tecken på hur allvarligt regeringen ser på den. 

I fredags trappades läget upp när arbetsgivarsidans lockout trädde i kraft. Den är ett svar på fackets senaste blockad mot övertidsarbete. 

Enligt APM Terminals är hamnens kapacitet nu omkring 40 procent av den normala då ungefär hälften av Sveriges export och import i container går via Göteborg.