Kemikalie i krukväxter kan förstöra din kompostjord

1:33 min

Kemikalieinspektionen har tillåtit ny kemikalie för krukväxtproduktion, men råder samtidigt fritidsodlare att inte lägga krukväxter på komposten. Orsaken är att kemikalien kan förstöra kompostjorden.

– Vill man vara säker ska man undvika att kompostera krukväxter, det gäller både importerade och svenska, säger Agneta Westerberg på Kemikalieinspektionen.

Bakgrunden är att yrkesodlare kan vattna eller spruta sina krukväxter med ämnet paklobutrazol. Det är en kemikalie som hämmar tillväxten och gör att krukväxterna håller sig små och knubbiga.

Palkobutrazol är sedan tidigare godkänt i andra europeiska länder, och nu godkänns den även i Sverige. 

Enligt Kemikalieinspektionen ska paklobutrazol inte vara farligt för miljö och hälsa, men skriver samtidigt i sitt beslut som gått ut till yrkesodlare att jord och komposterade växtdelar som kommit kontakt med medlet inte får återanvändas för odling. Orsaken är att vissa grönsaker är känsliga för produkten.

– Om du vill odla till exempel tomat eller gurka i kompostjorden finns det en risk att det helt enkelt inte fungerar, att grönsakerna inte klarar av att växa på grund av paklobutrazol.

Det finns i dag ingen märkning som visar om en krukväxt blivit behandlad med paklobutrazol, och Kemikalieinspektionen har inte informerat allmänheten.

– Den här frågan har inte varit aktuell för oss tidigare, men vi har haft en diskussion och kommer att lägga ut information på Kemikalieinspektionens webbplats.

Vill du veta mer om hur tillväxthämningsmedel i krukväxter är farligt för komposten? Missa inte Odla med P1 kl 10.35