Vattenbrist drabbar de med egen brunn

2:04 min

Vattenbristen kan få allvarliga konsekvenser för ungefär 40 000 upplänningar med egen dricksvattenbrunn.

P4 Uppland har tidigare rapporterat om att grundvattennivåerna är otroligt låga på flera håll i länet.

De som drabbas extra hårt är de med egen brunn. För dem kan saltvatten som finns i berggrunden tränga in i dricksvattnet och göra det salt och illasmakande.

På lång sikt kan det också leda till att brunnen inte går att använda på ett tag eftersom att saltvatten tar lång tid att bli av med. Det berättar Fredrik Theolin på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

– Har man väl fått salt i sin brunn så tar det lång tid innan vattnet blir bra igen. För att se om man är drabbad kan man mäta konduktiviteten i vattnet, det vill säga ledningsförmågan, säger han.

– Mäter man det med jämna mellanrum så kan man upptäcka om det börjar uppstå ett problem.

De som drabbas är enskilda personer med egen brunn och lantbrukare.

– Lantbrukare med djur blir väldigt hårt drabbade om brunnar sinar. Det är ju en fråga om stora kvantiteter vatten på kort tid annars är det en fråga om liv och död för djuren, säger Fredrik Theolin.