Nässjö

Skolan som satsar - anställer bibliotekarie

1:18 min

I går kunde vi här i P4 Jönköping berätta att skolbiblioteken är underbemannade på många håll i länet. Men det finns skolor som går mot strömmen.

På Runnerydsskolan i Nässjö har man nyligen anställt en skolbibliotekarie på 75 procent.

– Vi känner att det är jätteviktigt att barn får tillgång till böcker hela tiden och att vi har proffsiga, duktiga bibliotekarier som kan hjälpa dem med det och förse dem med bra litteratur, och som är pålästa och hänger med i det nya, säger Jessika Franzén, rektor.

Skolbiblioteken är lågt prioriterade på många håll i länet, det har vi berättat tidigare i veckan.

På flera skolor i Nässjö kommun, till exempel, kan eleverna bara få hjälp av en bibliotekarie att låna böcker en dag varannan eller var tredje vecka.

Men på Runnerydsskolan i Nässjö gör man nu en medveten satsning på skolbiblioteket i samband med att skolan byggs till. Från och med i höst finns en bibliotekarie på plats på 75 procent, en satsning som Jessika Franzén tror kommer leda till bättre studieresultat i förlängningen.

– Det hoppas jag ju, det är ju tanken med alla insatser vi gör.

Att skolbiblioteket är öppet och tillgängligt hela tiden är viktigt för att väcka läslusten, menar hon.

– Vi tror att den finns i alla. Det gäller bara att det ska vara någon som är proffs som kan hjälpa en vidare med det.

Så Runnerydsskolan i Nässjö är från och med höstterminen 2017 ett gott exempel då?

– Jajamensan! Det är den absolut, på många sätt, säger Jessika Franzén.