Därför är det viktigt med nationalism

16 min

En stark känsla för sitt land kan vara något positivt men också något som är utestängande för vissa.

Finns det en god nationalism och hur ser den i så fall ut. Kan fosterlandskärleken vara inkluderande?

Statsvetaren och moderatpolitikern Stefan Olsson har skrivit Timbro-rapporten "Det nya folkhemmet". Den handlar om patriotism, gemensamhetsskapande och tankar om hur vi bygger våra identiteter som individer och kollektiv.

Programledare: Thomas Nordegren

Bisittare: Louise Epstein

Producent: Naila Saleem