Oro att miljögifter i marken kan förorena vatten

0:49 min

Det finns cirka 25 000 kända förorenade områden i Sverige, där det till exempel har legat gruvor tidigare. Nu när grundvattennivåerna är så låga finns en oro att vattnet kan förorenas av miljögifter.

– Det som skulle kunna bli är att grundvattnet rinner på ett sätt idag, och vi vet ganska bra hur det ser ut. Men i och med att man sänker grundvattennivåerna och kanske tar ut grundvatten på ett annat ställe, då kan det ändra sig nere i marken. Då kan det ta med sig föroreningar på ett annat sätt och åt ett annat håll som vi inte har sett tidigare, säger Ingela Hiltula på Naturvårdsverket. 

Skulle grundvattnet kunna bli förorenat av gamla miljögifter i marken?

– Ja, och så är det idag också. Det är alltid ett orosmoment att ha gamla föroreningar liggande. Men förändringarna kan innebära att de rör sig mer.

På vilket sätt?

– De här föroreningarna har oftast legat väldigt länge, och har stabiliserats hur de ligger där. Men om grundvattennivåerna ändrar sig så kan det också blir förändringar i hur de rör sig i marken.

Så även om grundvattennivåerna blir lägre så skulle de kunna ta med sig föroreningarna för att de flödar åt ett annat håll?

– Ja precis. Och det kan också vara så att man ökar uttagen av grundvatten för att man behöver mer vatten. Det kan ju också göra att det sänker nivån ytterligare och tar med sig föroreningar, säger Ingela Hiltula.