Radiodokumentär

150 år med marskalk Mannerheim – kavalleristen som blev nationalhjälte

42 min

Gustaf Mannerheims betydelse för Finland är enormt. Han byggde upp den unga nationen och försvarade landets självständighet, men marskalk Mannerheim är också en omstridd person i Finlands historia.

När den 77-åriga Gustaf Mannerheim, marskalken av Finland svor presidenteden 1944 hade han redan blivit symbolen för det moderna, självständiga Finland. Han, som varit officer i den ryska kejserliga armén, som kallats slaktargeneral efter inbördeskriget i Finland 1918.

Marskalk Mannerheim blev nationalhjälten som ledde det finska motståndet mot den stora fienden i öst.

Vi har Gud och vi har Mannerheim, ryssarna har ingenting”, sade soldaterna i vinterkriget.

Idag, 150 år efter sin födelse är ikonen Mannerheim fortfarande närvarande i berättelsen om Finland. Han är en figur i mytologin och en kulturell symbol.   

Vem var Gustaf Mannerheim, aristokraten som sov på fältsängen?

Producent: Virpi Inkeri.