Nästan hälften av Sveriges elever saknar bemannat skolbibliotek

2:35 min

För att öka bemanningen på skolbiblioteken så sköt regeringen förra året till 15 miljoner kronor och i år 30 miljoner. Men ny statistik visar att tre av tio kommuner fortfarande saknar skolbibliotek med personal till sina elever.

Hör en intervju med Julia Karlsson, bibliotekarie på ett "skolbibliotek i världsklass" i ljudlänken under artikeln

I Jämtland saknar sex av åtta kommuner bemannade skolbibliotek. Eleverna på Laxsjöskolan i Krokom har en bokbuss som kommer en gång i månaden som sitt enda bibliotek. Det är två och en halv mil till närmaste bibliotek, så bokbussens besök är för de läsintresserade en höjdpunkt.

– Jag heter Hedvig och går i fyran. Ja, jag kan ju låna i alla fall mer än tio böcker varje gång.

Skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Det löser kommuner och rektorer på olika sätt. En del har ett bibliotek utan bemanning, andra har avtal med folkbiblioteken som de besöker och vissa gör som i Krokom - att det finns en bibliotekarie som åker runt till flera skolor.

Långsiktigt anser jag att det är en statlig fråga.

Sanna Palomaa är tillförordnad rektor på Laxsjöskolan och menar att resurserna helt enkelt inte räcker till för att bemanna ett skolbibliotek.

– Jag skulle säga att vi uppfyller lagen så som lagen är skriven, det finns en tillgänglighet till skolbibliotek. Men om jag skulle titta på vad jag önskar våra elever, hur mycket tillgänglighet, så tycker jag inte att vi gör det. Så långsiktigt anser jag att det här är en statlig fråga, det är en nationell fråga. Man måste titta på varför det fortsätter se ut så att många, framförallt mindre kommuner, inte har skolbibliotek, säger hon.

För att öka bemanningen har regeringen avsatt 75 miljoner kronor, 30 miljoner per år ska delas ut under resterande mandatperiod. Förra terminen räckte det till drygt 100 nya bibliotekarietjänster. 

Anna Troberg är ordförande för fackförbundet DIK, som driver frågan om fler bemannade skolbibliotek. 

– Det är en rättvisefråga, alla skolelever i Sverige har rätt till ett bemannat skolbibliotek. Så ser det inte ut idag. Men vi måste komma dit och det kostar. Och det kostar tyvärr mer än 75 miljoner kronor, säger hon.

Det är inte svårt att få tag på information idag, men däremot så är det svårt att sålla och värdera informationen.

En ny forskningsrapport visar att elever som går på en skola där det finns ett bibliotek som är bemannat på halvtid eller mer presterar bättre och blir mer källkritiska. Men i kommuner så som Krokom, handlar verksamheten idag mest om utlåning.

– Det är inte svårt att få tag på information idag. Men däremot så är det svårt att sålla och värdera informationen och där fyller skolbiblioteken och skolbibliotekarien en väldigt viktig pedagogisk roll. Och om man lyfter upp det från individnivån så är det viktigt för samhället att man har medborgare som kan söka information, som kan värdera information och som kan fatta egna beslut, säger Anna Troberg.

Utbildningsminister Gustav Fridolin menar att utöver de öronmärkta pengarna så har regeringen tillsatt mer resurser till skolorna för att anställa personal och även skolbibliotekarier. Men, säger han, lagstiftningen har inte fungerat när det gäller skolbiblioteken.  

Det viktiga skulle ju vara att alla skolor har tillgång till kompetensen.

– Jag tror att alla partier som skrev under på den nya skollagen förväntar sig att det krav som finns där på att alla elever ska ha tillgång till bibliotek tänkte sig att i detta ingår kompetensen. Här har ju lagen, menar jag, landat fel. Det har varit bra för att fler skolor har inrättat bibliotek men det viktiga skulle ju vara att alla skolor har tillgång till kompetensen som gör att det är ett riktigt bibliotek ute på skolorna, säger han.