Östergötland

Stöd till nyanlända får vänta

1:11 min

Det kan ta tid innan nyanlända får hjälp med etableringsinsatser för att komma igång med jobb eller utbildning.

Anledningen är att Migrationsverket just nu har många ärenden om kommunanvisningar och etableringen startar inte förrän det står klart vilken kommun den nyanlända ska bo i.

Som vi har berättat tidigare har Migrationsverket många ärenden att handlägga vad gäller kommunanvisningar. De har också kommunernas planering att förhålla sig till för att kunna göra en placering och det är bland annat det som orsakar väntetiden, enligt Jonas Doll på Migrationsverket.

Enligt regeringens länstal för 2017 ska 23600 nyanlända placeras under 2017. Hittills i år har 29 procent av dem fått klart med placering och även blivit mottagna i en kommun. Motsvarande siffra för Östergötland är 870 placeringar och där är 43 procent anvisade och mottagna i en kommun.

För den som har fått sitt uppehållstillstånd men ännu inte har fått beslut om anvisad kommun innebär väntetiden att de inte får hjälp med etableringsinsatser för att komma igång med jobb eller utbildning. De får enligt lag inte starta förrän en nyanländ har fått sin placering.

Fredrik Möller sakkunnig på Arbetsförmedlingen, den myndighet som ansvarar för etableringen menar att det är olyckligt när personer blir passiva så länge.

– Det är ett slöseri när människor har varit i Sverige i ett, ett och ett halvt år utan att ha kommit igång på riktigt med studier eller praktik för att komma närmare ett jobb. Visst skulle vi ha varit mer aktiva när vi märkte att det kom så många till Sverige och vi märkte att handläggningstiderna blev allt längre, säger Fredrik Möller till Sveriges Radio.