LRF Halland luftade frågor om vattenbristen

2:11 min

LRF Halland höll möte för sina förtroendevalda och Laholmsbuktens VA och Länsstyrelsen på Lilla Böslid.

De lägsta grundvattennivåerna sen 1985 och snart kanske också vikande vattenföring i åarna. Till detta bevattningsförbudet i Laholms och Halmstads kommuner. För lantbrukarna, som behöver mycket vatten till djur och grödor är detta oroande.

– Jag blir lite mer oroad av det jag hör, sa Carl Kjell lantbrukare i Sennan.

Många lantbrukare tar vatten ur åar utan särskilt tillstånd - för det har inte varit något större problem tidigare. Idag är det annorlunda och att söka tillstånd är inte någon snabb historia. Länsstyrelsen Mauritz Sandholm förutskickade nu inte någon större tillsynsinsats:

– Det viktigaste är att berörda förstår hur det egna vattenuttaget kan påverka grannen. Särskilt som vattentillgången i åarna kan bli sämre om regn uteblir.

Det gäller nu att undvika att använda dricksvatten i onödan sa bland andra Britta Petterson, lantbrukare och medlem i Laholms LRF kommungrupp.

– På landsbygden har man möjligheter att använda annat vatten till att skura stallar och så. Man måste tänka om nu!

Är vi tillräckligt oroade för att ta situationen på tillräckligt allvar?

--Ja det tycker jag.

Laholmsbuktens VA hade hoppats att bevattningsförbundet och alla uppmaningar att spara vatten skulle sänka förbrukningen av dricksvatten med 15 - 20 procent, men det har idag inte blivit mer än 7 - 8 procent säger Jan-Åke Hansson.

Hur långt ifrån är idag behovet av ytterligare restriktioner?

– Det ligger en tid fram i tiden, men det kan hert klart bli aktuellt under sensommaren.