Miljö

Ny rapport: Vattenbristen kan bli allvarligaste på 100 år

2:14 min

Sveriges kommuner behöver förbereda sig på det som kan bli den torraste sommaren på runt 100 år.

Flera kommuner har redan nu infört bevattningsförbud och planerar för vattentransporter i sommar visar en genomgång som Ekot gjort.

Niclas Hjerdt är hydrolog på SMHI.

– Vi är väldigt dåligt förberedda på en torr sommar så skulle det inträffa är vi i ganska dåligt skick på många håll i landet, säger han.

Blir det en lika torr sommar som förra året kan det bli den allvarligaste vattenbristen på 100 år.

Det skriver nio myndigheter - däribland, SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Livsmedelsverket - som bakgrund till en uppmaning till kommunerna att vara beredda.

– Vi önskar då att lokala myndigheter, kommuner har lite extra beredskap för problem med vattenförsörjning i stora delar av landet, säger Niclas Hjerdt.

Från och med nu börjar den årstid då vårt grundvatten normalt sett sjunker. Och utgångsläget är låga eller mycket låga nivåer i betydligt större delar av landet än förra året vid samma tid.

I år gäller det hela Götaland, stora delar av Svealand och delar av södra Norrland.

Eksjö kommun tillhör det område som hade problem redan förra sommaren och prognosen för i år ser ännu sämre ut.

Kommunen letar nya vattentäkter och bevattningsförbud infördes redan i december säger VA-chefen Thorbjörn Johansson.

– Vi har ju haft bevattningsförbud tidigare, men då har det varit under de varma sommarperioderna. Nu har det varit under en lång tid och vi har tullat på våra reserver. Och när man kommer till vägs ände, så uppdagas det att det här är ett större problem än vad vi tänkt oss och väntat oss, säger Thorbjörn Johansson.

Det är diken och vattendrag där det alltid funnits vatten i, året runt... Redan nu är de torrlagda. Det har aldrig varit torrlagda vattenådror där...

Ekot har haft kontakt med drygt hälften av landets kommuner och runt en tredjedel av dem förbereder nu för eventuella problem i sommar. I stora drag är det de som hade vattenbrist även förra året.

Bland annat planeras för vattentransporter, många har informationskampanjer och en del planerar för, eller har infört, bevattningsförbud.

Niclas Hjerdt säger att det vore bra om så många som möjligt har en beredskap.

– Risken är att det är väldigt många kommuner som inte kan uppbringa transporter av vatten. Många kommuner har ju inte reservvattentäkter - om det skulle bli brist i den primära vattentäkten. Så att visst finns det anledning till oro på många håll, säger hydrolog Niclas Hjerdt på SMHI.