Hur skapas en attraktiv stad?

8:49 min

Kan byggandet av mer attraktiva hus och kvarter vara räddningen för den svenska landsbygden?

Begreppet "attraktiva städer" är något som hörs allt oftare från invånartörstande kommunledningar runt om i landet.

Följ med till Kiruna där en helt ny stadskärna nu byggs upp från grunden när staden flyttas för att ge plats åt gruvan och där ett nytt stadshus är först ut i det som ska bli nya centrum.

– Ja, det är ju ett mäktigt monument för det nya Kiruna, det måste jag säga att det kommer bli, säger byggvaruhuschefen och närmaste granne med framtidens centrum Niclas Svedentorp.

Men vad är det som attraherar oss när vi gör våra livsval över var vi bosätter oss?

– Det är klart att vi alla har olika preferenser av vad vi vill ha från våran plats men det finns en rad faktorer som väldigt många tycks tycka är attraktivt. En stor variation i konsumtionen av upplevelser, kultur, att den är estetiskt tilltalande, bra grundskola och så vidare, säger professorn i nationalekonomi vid handelshögskolan i Jönköping Charlotta Mellander som i årtionden forskat kring flyttmönster i Sverige.

Arkitekten Emma Jonsteg, menar att byggandet i sig och hur byggnader, kvarter och stadsdelar ser ut kan ha stor betydelse för de mindre städernas framtida överlevnad.

– Estetik är ju också en del av ett hållbart samhälle, precis som de sociala frågorna, de ekonomiska och ekologiska frågorna. Det kan handla om att man behöver tillskapa grönytor, få förbättrade gatumiljöer och att man som kommun också orkar hålla i en vision från början till slut, säger arkitekten Emma Jonsteg VD hos Utopia arkitekter.