Malmö/Lund

Lärare riktar skarp kritik mot ny lag

4:27 min

Kritiska lärare i Malmö och Lund menar att de kan bli ansvariga för att deras elever blir utvisade.

Enligt den nya lagen som träder i kraft första juni ska ensamkommande barn som påbörjat gymnasiestudier i Sverige få förlängda uppehållstillstånd för att kunna ta studenten. Det tycker både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund är bra.

Det kritiken riktas mot är istället ett villkor i lagen. För att få förlängt uppehållstillstånd måste eleverna kunna styrka att de deltar aktivt i undervisningen. På det sättet kan en lärares omdöme om en elev leda till att eleven antingen får stannar eller utvisas.

– I normala fall sätter vi betyg på eleverna, det värsta som kan hända är att eleven blir underkänd. Här kan följderna bli något helt annat, eleven kanske hamnar i farliga situationer eller rentav dör, säger Fredrik Andersson, som är lärare på gymnasieskolan Vipan i Lund och distriktsordförande på Lärarnas Riksförbund.

Det går emot vad man som lärare står för.

Vad som är en ”aktiv elev” är dessutom oklart, menar Fredrik Andersson.

– Innebär det hur ofta du räcker upp handen? Hur mycket du pratar? Om du svarar rätt eller fel på frågor? Det kan betyda oerhört mycket, säger han. 

Gymnasieskolan Vipan i Lund har flera förberedelseklasser där nyanlända ungdomar får en snabbversion av den svenska grundskolan. Anna Håkansson är lärare i svenska som andraspråk och ser hur hennes elever påverkas av att ha utvisningshot över sig.

– När en kompis har fått avslag är de ofta empatiska i förstaläget. Men sedan börjar de tänka på sig själva och tänker att det kommer bli likadant för mig. Det påverkar mycket, säger hon. 

Om den nya lagen innebär att Anna Håkansson måste lämna omdömen till Migrationsverket som kan leda till att elever utvisas, är hon inte säker på att hon kan utföra den uppgiften.

– Det skulle kännas helt förfärligt, jag vet inte om jag är beredd att ta på mig den uppgiften faktiskt, säger hon.

Då blir man inte primärt en person ska lära dem något utan en kontrollerande funktion.

Ett par mil söderut ligger Startskolan, på Norra Sorgenfri gymnasium i Malmö. Här jobbar Emma Köster, också hon lärare i svenska som andraspråk. Hon tror att lagen riskerar att skapa ännu mer extraarbete, som dessutom är känslomässigt betungande, för lärarna.   

– Vi är ju inte utbildade för att göra den här typen av uppgifter. Vi träffar de här eleverna och lär känna dem, att vi ska behöva ta ansvar för en utvisning det blir jättekonstigt, säger hon. 

Emma Köster, som också är förtroendevald för Moderaterna i Lomma, ser lagen som ett sätt för politikerna att lämna ifrån sig en del av ansvaret för migrationspolitiken till lärarna.

– Det är inte bara en liten del de lämpar över i lärarnas knä, det är emotionellt jättetufft och arbetsmässigt omöjligt, säger hon. 

Lärarnas Riksförbund står bakom uppropet "Vi står inte ut!", som vill se amnesti för ensamkommande barn och ungdomar. Alla ensamkommande som varit i Sverige i minst ett år bör få permanent uppehållstillstånd, menar de.

Fredrik Andersson på Vipan i Lund tycker att det i grund och botten handlar om lärarnas yrkesetik.

– Du kan inte ta en av lärarens elever och kasta ut utan att du kastar ut en bit av läraren också, säger han.