Unik dom: Vara kommun har diskriminerat 14-årige Sebastian

Vara kommun har diskriminerat 14-årige Sebastian Häregård som sitter i rullstol, och ska betala honom 30 000 kronor.

Vara kommun har diskriminerat 14-årige Sebastian Häregård, som sitter i rullstol, och ska betala honom 30 000 kronor i diskrimineringsersättning. Det meddelade Skaraborgs tingsrätt i en dom i dag.

Det är första gången som "bristande tillgänglighet" som tillkom i diskrimineringslagen 2015, prövas i rätten av DO.

Tingsrätten anser att Sebastian Häreskog inte försatts i en jämförbar situation med elever utan hans funktionsnedsättning. Det beror på att Vara kommun inte vidtagit de åtgärder som behövdes för att öka tillgängligheten på Nästegårdsskolan i Kvänum där Sebastian går i skolan. Han har därmed utsatts för diskriminering.

DO yrkade på 75 000 kronor i ersättning men rätten menar att det inte framkommit att Sebastian inte kunnat ta del av skolundervisning. Kränkningen har bestått
i hans obehag och oro inför den bristande tillgängligheten.