Textilias konkurrent missnöjda med upphandlingen

Tvättföretaget Berendsen anser att det fanns brister i upphandlingen som landstinget Blekinge och Region Kronoberg gjorde om tvätten, där det konkurrerande företaget Textilia vann.

I ett brev till landstinget skriver Berendsen att de löpande kommer att begära ut underlag från myndigheterna för att kontrollera att villkoren i avtalet verkligen efterlevs. Det handlar bland annat om miljökrav och att textilierna är spårbara.

Om Berendsen anser att konkurrenten inte behöver leva upp till villkoren hotar man med rättsliga åtgärder.

– Vi har valt att inte överklaga för det verkar inte meningsfullt men det skickar ändå en signal om hur vi tänker och tycker, säger Ulf Holmdahl som är försäljningschef på Berendsen.