Brunnsägare utan hjälp vid eventuell vattenbrist

2:03 min

Flera kommuner planerar för en eventuell vattenbrist i slutet av sommaren – men för alla hushåll med egen brunn så gäller det att klara sig själva och borra djupare om vattnet inte räcker. Redan nu har en del brunnar börjar sina.

– Det är sinande brunnar till höger och vänster och det lär inte bli bättre med tiden eftersom träden och grönskan gör sitt. Så det kommer bara bli värre och värre, säger brunnsborrare Mikael Rosén som jobbar i Småland och på Öland.

De låga grundvattennivåerna drabbar främst hushåll på landsbygden som inte är anslutna till de kommunala ledningarna. Enligt Sveriges geologiska undersökningar, SGU:s, register finns runt 260 000 vattenbrunnar i Sverige. Det är framför allt grävda brunnar som kan sina när vattennivåerna är låga.

Efter förra sommarens vattenbrist i sydöstra Sverige är det många som väljer att borra en djupare brunn.

– Det är en stor efterfrågan på brunnsborrningstjänster och det finns företag idag som har fulltecknade kalendrar året ut, redan nu, och det har jag inte hört talas om tidigare, säger Johan Barths vd på brunnsborrarnas branschorganisation Geotec.

– Redan nu har vi låga nivåer och de lägsta nivåerna normalt sett är i september, så det kommer nog bli rätt så mycket värre.

Ekot har pratat med runt fem företag som åker runt i Småland, Blekinge och Öland och borrar och de flesta berättar om väldigt stor ökning av kunder. Många vill borra i förebyggande syfte, men vissa brunnar har redan har sinat, något som är mycket ovanligt för den här årstiden. 

– Det är brunnar som har börjat sina allaredan, innan växtligheten har kommit i start, säger Mikael Rosén som jobbar som brunnsborrare och själv bor mellan Växjö och Kalmar.