KLT:s svar dröjde i elva månader

I nästan ett helt år fick en man i Oskarshamn vänta på att få svar från Kalmar länstrafik, KLT, efter att ha hört av sig med en fråga på mejl.

"Det här är inte okej", säger Justitieombudsmannen som i ett beslut riktar kritik mot Landstinget i Kalmar län.

Mannen ville ha ut statistik på hur många som åkt tåg en viss sträcka och hur mycket stöd KLT fått från landstinget, regionförbundet och kommunerna för att köra tågen.

Efter elva månader, flera påminnelser och en JO-anmälan fick han svar på hur mycket pengar KLT får – men någon statistik över de resande fanns inte.

KLT lovar nu att se över sina rutiner för hur man svarar kunder.