Fler unga kontaktar vården för sina drogproblem

2:07 min

Sen 2006 har andelen unga killar och tjejer som tar kontakt med vården för drogproblem mer än fördubblats.

Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

– Vi kan inte säga att antalet ungdomar med drogproblem faktiskt har ökat. Vi kan bara säga att vården har uppmärksammat de unga. Så samtidigt kan det vara positivt, att vården eller de vuxna runtomkring de unga uppmärksammar ungdomar och söker vård när man misstänker ett riskbruk, säger Gunnel Hedman-Wallin, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens syfte med studien var att kartlägga missbruksvården både inom sjukvården och socialtjänsten. Kartläggningen som presenteras i en rapport om individ- och familjeomsorgen som kom nyligen, visar att andelen män och kvinnor som haft kontakt med sjukvården för drogmissbruk har ökat i alla åldersgrupper mellan 2006 och 2015.

Bland unga mellan 15 och 24 år är ökningen ungefär 150 procent, och den stora ökningen överraskar, enligt Gunnel Hedman Wallin.

– Det vi vill följa upp är vad det blir för vård och behandling? Är det tillfälliga, enstaka besök eller är det ungdomar som utvecklat ett missbruk som behöver mer behandling och vårdkontakt?

Den största ökningen gäller killar mellan 15 och 24 år och kontakten med beroendemottagningar och annan specialiserad öppenvård. Det handlar om en ökning på runt 180 procent - från ungefär 180 till 500 killar per 100 000 i befolkningen. Motsvarande siffra för tjejer är en ökning på ungefär 150 procent. Av alla de som vårdas för drogmissbruk är 70 procent killar.

I kartläggningen har Socialstyrelsen också vänt sig till socialtjänsten som tillsammans med sjukvården ansvarar för missbruksvården. Men medan ungas kontakter med sjukvården har ökat, så vittnar socialtjänsten om att man har svårt att fånga upp unga personer. Man vittnar också om alltmer komplexa vårdbehov och en samsjuklighet, det vill säga att många som har drogproblem också lider av psykisk ohälsa.

Gunnel Hedman-Wallin säger att det behövs mer kunskap för att man ska bli bättre på att ge unga tjejer och killar den vård de behöver.

– Vad handlar ökningen om? Hur ser målgruppen ut? Vilka unga är det? Vad händer med de unga när de kommer i kontakt med sjukvården? Om de har en vårdkontakt där men inte kommer till socialtjänsten, så är det någonting vi behöver följa, säger Gunnel Hedman-Wallin, utredare på Socialstyrelsen.