Europas största flygövning i Luleå

5:03 min

Just nu pågår flygövningen ACE 17, bland annat vid F 21 i Luleå. En övning vars syfte är att öka den militära förmågan och fördjupa samarbetet mellan nationer.

Övningen, som är den största i Europa, är ett samarbete mellan Sverige, Norge och Finland, med totalt elva medverkande länder. På F21 i Luleå finns förband från Sverige, Schweiz och USA på plats.

– Om du spelar fotboll behöver du spela mot de bästa för att växa och bli bättre. Det är exakt samma sak inom militärflyget, och ACE samlar några av de bästa, menar överstelöjtnant Aldo Wicki, befälhavare för den Schweiziska luftvapendelegationen.

Övningen har tidigare mött kritik, där man bland annat menat att den är ett sätt för Sverige att närma sig NATO. Men Carl-Johan Edström, flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj F21 i Luleå och biträdande övningsledare, menar att så inte är fallet.

– Försvarsmaktens uppdrag är att göra två saker. Öka vår militära förmåga och fördjupa vårt samarbete med andra nationer, och det är precis det vi gör på den här övningen. Det här är frukten av ett nordiskt samarbete som fungerar väldigt bra, säger han.