Alvesta

Alvesta Folkets hus tilldelas 600.000 kronor

I år delar Bolagsverket ut investeringsbidrag till Folkets Hus och Parkers medlemsföreningars lokaler i socioekonomiskt utsatta områden. Alvesta Folketshusförening får 604 900 kronor i bidrag.

Av det totala bidraget på 27,2 miljoner kronor i investeringsbidrag från Boverket går 10,3 miljoner kronor till elva stycken av Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar.

Investeringsbidragen ska bland annat gå till energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard.

- Tack vare detta stöd stärks förutsättningarna för kulturverksamheten vid dessa mötesplatser samt att de blir mer tillgängliga för besökarna, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, i ett pressmeddelande.