Fler politiker väntar i fullmäktige

Landstingets sfullmäktige kan bli större. Nu finns ett förslag att antalet ledamöter ska öka från 47 till 57 ledamöter.

Orsaken är att Landstinget, Region Blekinge och kommunerna har ansökt om att få bilda en regionkommun i länet.

En regionkommun har hand om sjukvårdsfrågor och regionala utvecklingsfrågor.