Här sorteras begagnade textilier på löpande band

I Avesta finns sedan januari en pilotanläggning för att automatiskt sortera textilier. Teknik som tidigare använts för bland annat livsmedel testas nu på textilier.

Det är bullrigt inne i fabrikslokalen, där en 30 meter lång pilotanläggning används för att automatisera sortering av begagnade textilier. Det gör man genom att använda en speciell teknik.

Infraröda sensorer belyser textilierna när de passerar på ett rullande band. Beroende på materialet reflekteras ljuset på olika sätt som registreras av sensorerna. Genom detta kan anläggningen analysera fibrer. 

Innan anläggningen startar programmeras vilken slags fibrer man söker, exempelvis bomull. Om den analyserade textilen innehåller bomull blåser tryckluft upp den i en behållare.

Själva tekniken används redan för andra material, till exempel förpackningar, livsmedel och byggavfall.

– Men det används inte för textilier. Det här är den första stora pilotanläggningen i världen, säger Maria Elander från Svenska Miljöinstitutet, som ligger bakom projektet.

Mer om textilbranschens återvinning i Vetandets värld 12.10 eller när du vill på webben eller i appen SR Play.