Världens största börsintroduktion ifrågasatt

1:43 min

Det ska bli världens största börsintroduktion. Saudiarabien planerar att sälja delar av sitt statliga oljebolag SaudiAramco. Men inför OPECs vårmöte i morgon är frågetecknen många.

I luftkonditionerade kontor i Riyadh sitter nu hundratals rådgivare för att få fram ett aptitligt prospekt som ska locka investerare att köpa fem procent av världens största oljebolag.

Pengarna från försäljningen, runt 100 miljarder dollar, ska plöjas ned i saudiska framtidsprojekt, som ska göra saudierna på sikt oberoende av oljeinkomster. Den ansvarige för omdaningen av ekonomin, kronprins Mohammed Bin Salman, har år 2020 som startår för omvandlingen.

Med tanke på att hittills genomförda förändringar har skett i en mycket långsam takt, är det få som tror att det är möjligt. Och nu börjar även frågetecknen hopa sig kring försäljningen av SaudiAramco.

– Den skjuts troligtvis upp till 2019 och därefter är nästa steg kanske att helt ställa in börsintroduktionen, säger en källa till Ekot.

Trots goda råd om hur fria aktiemarknader fungerar och vilka krav som ställs på ett bolag som handlas över börsen, är signalerna från Riyadh att saudierna inte är beredda att ändra på gamla föreställningar.

– Vem vill köpa ett bolag som ägs till 95 procent och styrs till 100 procent av en kungafamilj med ett tusental inbördes konkurrerande prinsar, säger en investerare på en hedgefond i London till mig. Kommer någon hänsyn tas till minoritetens intressen?

Även värderingen av bolaget och den summa som saudierna förväntar sig, ifrågasätts.

– Hur mycket är någon beredd att betala för ett oljebolag, där uppgifterna om de gigantiska reserverna är en okontrollerad siffra som ses som en statshemlighet?

Skulle köparna kräva en rabatt och priset hamnar allt för långt från saudiernas förväntningar, är det troligt att försäljningen ställs in.

– Ett lågt pris i deras tycke skulle ses som en stor prestigeförlust, berättar en annan källa för Ekot.

Ett problem är storleken på bolaget. Även om det finns mer olja i den saudiska öknen än vad som hittills uppgetts, finns ett problem för den som räknar med höjda utdelningar, drivna av en ökad produktion. Dubblar SaudiAramco sin produktion, vilket många tror är på sikt möjligt, skulle oljepriset krascha.

I morgon förväntas OPEC besluta om att förlänga den begränsning av oljekartellens produktion, som beslutades i november. Syftet är att stabilisera oljepriset kring nuvarande nivå, eller i bästa fall, knuffa upp det till nästa nivå kring sextio dollar.

För saudierna ligger mycket i potten. Ett stigande oljepris ökar både värdet på oljebolaget och omvärldens intresse av bli delägare.