Långt till utbildning ger brist på deltidsbrandmän

1:10 min

Det råder brist på deltidsbrandmän och en viktig anledning till det är att det bara finns två utbildningsorter. Nu kräver chefer för Räddningstjänsten att fler utbildningar startar.

- Det finns intresse för att bli deltidsbrandman, men de flesta vill inte åka så långt som till södra eller norra Sverige för att utbilda sig och det är själva huvudorsaken till att vi har svårt att rekrytera, säger Lars Klevensparr, chef för räddningstjänsten i Storgöteborg.

Brist på deltidsbrandmän råder över hela landet. Mest akut är problemet på mindre orter. Men även i Storgöteborg, där de allra flesta brandmän jobbar heltid, saknas idag runt femton deltidsbrandmän.

Missnöje med löner och arbetsvillkor är en anledning. Men viktigare är att utbildningen ligger för långt bort menar chefer för räddningstjänster.
Planer på att starta fler utbildningar har funnits, men MSB har nu meddelat att det inte blir av.
- Det lät väldigt bra när man skulle regionalisera antalet utbildningsplatser och göra åtta stycken, säger Klevensparr. Men nu är vi tillbaka på ruta ett och det menar vi duger inte.