Olycksväg ska förbättras

Vägverket ska förbättra ett olycksdrabbat avsnitt av Nynäshamnsvägen. Regeringen vill att sträckan mellan Älgviken och Fors byggs ut och har gett vägverket i uppdrag att förbereda en utbyggnad av vägen för att minska olycksriskerna och förbättra framkomligheten.