Vinden vänder och slitebor uppmanas gå in

2:26 min

Vinden har kantrat något i Slite och ligger nu ner mot samhället. Boende i Slite uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar och fönster. Samtidigt har räddningsinsatsen förlängts.

Räddningsledare Dick Svennefelt säger också att det kommer att öppnas ett informations- och trygghetscentrum i Solklintshallen.

Polisen uppmanade också en livsmedelsaffär att stänga på grund av röken.

Släckningsarbetet uppges gå bra, men långsamt. Just nu begjuts brandhärden med torrcement som sen vattenbegjuts vilket bildar en cementkaka. Räddningstjänsten hoppas därmed minimera rökutvecklingen.

Räddningstjänsten beräknar att ha egen eller Cementas personal kvar på platsen ungefär ett dygn framåt för att bevaka brandplatsen.