Stor brist på lärare till idrottslyftet

1:51 min

Regeringen vill utöka idrottsundervisningen i grundskolan med 100 timmar med start 2019. Det innebär att det kommer bli stor brist på idrottslärare.

– Om vi tittar på hela grundskolan så saknas ungefär 850 lärare i dag, innan utökningen. Utökningen är ungefär 20 procent och då kommer det saknas ungefär 850 till.

Om alla grundskoleelever ska få 100 timmar mer idrott och alla lärare ska vara behöriga behövs alltså runt 1 700 nya idrottslärare. Att utbilda en idrottslärare som är behörig att undervisa på högstadiet tar minst fem år.
Och även om lärosätena får fler sådana utbildningsplatser är det inte säkert att det blir fler studenter eftersom det är för få som söker.

På Örebro universitet står var tredje utbildningsplats till idrottslärare tom.

– Om vi ska fylla de platserna så krävs det ju att det finns studenter som söker till platserna också, säger Jan Mustell vid Örebro universitet.

Men Karin Larsén som är rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan tror att det snabbt skulle gå att få fram fler idrottslärare till låg- och mellanstadiet genom att fortbilda låg- och mellanstadielärare i idrott och hälsa och genom att fortbilda hälsopedagoger till lärare. Men då krävs mer statliga pengar.

– Vi har ju redan börjat på våra egna pengar och får vi mer pengar kan vi få igång det här väldigt snabbt, till hösten eller till våren.

Idrottslärarstudenterna Jonas Lessner och Johan Thelin har märkt av bristen på idrottslärare, de tar examen om några dagar men har redan fått jobb till hösten.

– Jag var ute i ganska god tid så jag kunde välja de jobb jag var mest intresserad av, men det gick relativt fort, det ju finns mycket jobb ute, säger Johan Thelin

– Ja, man är ganska eftertraktad där ute.

Vad har du fått för jobb?

– Idrottslärare på en 6-9-skola, säger Jonas Lessner.