Stora skillnader mellan partiledning och gräsrötter

9:26 min

Trots katastrofala opinionssiffror saknas krismedvetenheten inom Miljöpartiet, rapporterar Ekots politiska reporter Maggie Strömberg. Inför kongressen finns också meningsskiljaktigheter mellan partiledning och gräsrötter om vilka frågor som ska stå i fokus.

– Det här partiet har, åtminstone medialt, befunnit sig i kris sen de hamnade i regeringen. Dom är liksom lite vana vid det, säger Maggie Strömberg till P1 Morgon. 

Kompromisserna som Miljöpartiet gått med på i regeringsställning och kriser, som bytt av varandra, har lett till att många väljare lämnat partiet. Försök att stoppa väljarflykten genom att peka på den politik partier har fått igenom har hittills inte fungerat. Bättre kommunikation ska nu locka tillbaka väljarna. 

– Man ska förtydliga vad som är partiets politik och vad som är regeringens. Det har man ju inte alls lyckats med, säger Maggie Strömberg till P1 Morgon. 

Inom partiledningen vill man också fokusera på klimat- och miljöfrågor eftersom många känner att migration och skolpolitik har fått lite för mycket utrymme. Men det kommer bli svårt för ledningen att undvika dessa frågor menar, Maggie Strömberg. 

– Migration är troligen ett av de ämnen som det kommer pratas allra mest om. 

En annan tvistefråga är kravet på en fredsminister som har starkt stöd inom partiet men inte inom partiledningen. Det finns också intern kritik mot att alltför många höga politiker sitter i ledningen, men Maggie Strömberg bedömer ändå att ledningen just sitter säkert.