Självskadekliniker ser inte ut att bli av

2:12 min

Planerna på högspecialiserade självskadeenheter har stött på patrull. Landstingen har inte kunnat enas om hur de ska finansieras.

Lyssna på hela reportaget i Kaliber 10.03 i P1

– Det har inte gått så bra. Det har tagit väldigt lång tid och vi har hållit på med de här frågorna i åratal, säger Ing-Marie Wieselgren, som är psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– När vi väl alla frågor var besvarade så fanns det inte möjlighet att få till ett samstämmigt beslut där man tog ett gemensamt ansvar nationellt.

Det skulle bli ett helt nytt sätt att ge rätt vård till självskadepatienter. Enheter med spetskompetens, där de allra svårast drabbade personerna skulle får bra vård. Och arbetet hade kommit långt, enligt Ing-Marie Wieselgren.

Tre landsting hade förklarat sig villiga att hålla i vården. Det som behövdes var en fungerande finansieringsmodell.

Enligt Ing-Marie Wieselgren fanns det ett förslag på bordet som gick ut på att alla landstingen skulle betala en slags grundavgift för att hålla igång de specialiserade självskadeenheterna. När de hade patienter med inlagda, då skulle de skjuta till ytterligare pengar.

Men när landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer i slutet på förra året skulle besluta om satsningen, då blev det stopp, enligt Ing-Marie Wieselgren.

– Då backade olika företrädare. Förklaringarna blev att det var för krångligt med de här lösningarna och att man hoppades att det skulle kunna lösa sig på annat sätt.

Vad säger du, var det för krångligt?

– Nej, jag tror att det behövdes den här konstruktionen som vi hade gjort både för att säkra det ekonomiska men också säkra kvaliteten.

En av dem som var skeptisk till att införa de nationella självskadeenheterna är Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland. Hon menar att det var för tidigt att fatta ett sådant här beslut.

– Det behövs ju spetskompetens. Och sen är det inte alltid säkert att det behöver organiseras på det sättet som förslaget var.

– Många tycker att vi klarar det mesta på hemmaplan, det är några få personer som behöver den här spetskompetensen. Och där har det då varit möjligt redan i dag att kunna få hjälp, säger Lena Lundgren.