Vård bortom mamma, pappa, barn

1:23 min

Personal som möter blivande och nyblivna föräldrar på Sunderby sjukhus utbildades förra året i HBTQ-frågor, vilket satt spår i boken Grattis till barnet.

Mickaela Gustafsson är barnmorska och en av de som tagit fram boken som delas ut till alla nya familjer. Hon berättar att den innehåller både vårdens kontaktuppgifter och handfasta tips för nya familjer.

– Och så har vi tittat mycket på de bilder vi använder. Det är bilder på nyblivna mammor och nyablivna pappor och samkönade föräldrar.

De har också konsekvent använt könsneutrala benämningar som partnern och den andra föräldern. Mickaela Gustafsson är medveten om de fallgropar som finns när man som vårdpersonal ska möta patienten.

– Kommer det ett samkönat par och man automatiskt antar att den ena är systern så kan det sätta djupa spår. Man kan känna sig exkluderad och mindre viktig, och det vill vi inte att någon ska känna.