Skolverket: Vanligare att föräldrar pressar lärare

1:19 min

Det är allt vanligare att föräldrar pressar på lärare, inte minst för att barnen ska få högre betyg, berättar Skolverket.

Drygt var tionde lärare i Varberg under det senaste året känt sig kränkt, trakasserad eller mobbad och Varbergs kommun har nu börjat jobba med en handlingsplan för att komma tillrätta med detta. 

Niclas Westin är avdelningschef på skolverket känner igen bilden från Varberg.

– Det är ganska så vanligt att jag hör den här typen av synpunkter.

Ofta handlar det just om att man känner en ökad press från föräldrar ofta kopplat till betygssättningsfrågor. 

– Inte sällan handlar det om det stöd eleverna får och det betyg som eleverna får. 

Föräldrar försöker påverka betygen. 

Han säger också att det är vanligare att just föräldrar kritiserar lärare.  

– Om man tittar över tid, så tycker jag att jag ser att det är en ökande trend att mer och mer är det föräldrarna som är en utmaning för lärare. 

Det kan ju också vara kritik mot hur man utför sitt jobb som man kanske tar personligt, ska man inte kunna kritisera en lärares jobb? 

– Absolut så måste man kunna föra fram synpunkter. För en skola är det viktigt att man har rutiner för hur man gör såna här saker.

Men det handlar också om hur synpunkterna ges, att försöka få synpunkterna att bli sakliga.

– Så att man får större förutsättningar att göra något åt det. Det som är svårt är när det far iväg och mer blir starka personsynpunkter och det finns mycket affekt i det. Det är det som man får försöka förebygga.