Smarta sensorer ska ge information om dagens miljöväder

2:15 min

Försök med smarta sensorer som ger direkt information i mobilen eller datorn om luftföroreningar ska i framtiden bidra till minskade miljöproblem.

– Visionen är att man som privatperson ska kunna se hur föroreningar ser ut just där jag befinner mig och kunna göra aktiva val till exempel kunna ställa bilen istället för att ta den till jobbet eller skolan och på så sätt få till en beteendeförändring som gör att vi får bättre hälsa och livskvalitet i staden, säger Fredrik Hallgren, projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet.

– Här hänger tre sensorer på stolpen här, på tre olika nivåer, visar Fredrik Hallgren.

Vi står på en hårt trafikerad gata i Gårda i Göteborg, bara ett stenkast från E6:ans stora bilflöden. En miljö som är hårt utsatt av både buller och luftföroreningar. Fredrik Hallgren visar på mätutrustningen som hänger på tre nivåer i en stolpe.

Efter två års utvecklingsarbete har man i projektet installerat åtta mätinstrument på hårt trafikerade platser i stan. Sensorerna mäter kväveoxider, partiklar och buller och ska i framtiden kunna ge omedelbar information om aktuella halter i gatumiljön. Elisabeth Jansson och Lena Wikholt som kommer med bil respektive cykel reagerar lite olika på idén.

– Jag tror att det är väldigt bra idé för yngre aktiva människor som måste köra bil, säger Elisabeth Jansson.

– Jag är tveksam för om man har bestämt att man ska i väg någonstans då tänker man nog inte på miljö och buller utan bara på att jag ska fram. Så är det nog tyvärr, säger Lena Wikholt.

Projektet är ett samarbete mellan bland annat Göteborgs stad och miljöforskningsinstitutet IVL. Genom att digitalisera miljöövervakningen ska den bli mer effektiv och kunna ge bättre underlag till beslut både för politiker och den enskilde. Om tre till fyra år kan en app som ger besked om dagens miljöväder finnas färdig.

- Har man tillgång till mycket mätdata så kan man snabbt sätta in åtgärder vilket bidrar till bättre luftkvalitet och minskad hälsorisk, förklarar Fredrik Hallgren.

Hur spännande är det här?

– Det är jätteroligt! Syns det? skrattar Fredrik Hallgren.