Sjukvård

Mässlingssjuk kan ha smittats på Östersunds sjukhus

1:11 min

Ett konstaterat fall av mässling har upptäckts hos en medelålders man i Jämtlands län.

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och bihåleinflammation.

I hela Norrland är det ett fall var annat eller var tredje år, enligt smittskyddsläkare Micael Widerström.

– Jag har aldrig stött på något fall av mässling sedan jag blev smittskyddsläkare 2009, säger han.

Nu pågår smittspårning och en misstanke är att det kan ha kommit från ett mindre barn som ännu inte vaccinerats och som legat inne på barnkliniken vid Östersunds sjukhus.

– Jag har aldrig stött på något fall av mässling

– Det finns en sådan misstanke. Att det finns någon slags koppling mellan ett barn som har legat inne på barnkliniken alternativt något annat barn som vi inte riktigt vet än, som kan ha smittat den här personen. 

Än så länge finns det bara ett konstaterat fall, den medelålders man som insjuknade för några dagar sedan, men mässling smittar från människa till människa och det är därför man nu går igenom tänkbara fall. 

– Då är det då framförallt ovaccinerade barn som har befunnit sig utomlands. Som kommer hem och har blivit smittade utomlands och på sätt finns det en möjlig koppling.