GU-rektorn om svidande kritiken

1:32 min

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar allvarlig kritik mot Göteborgs universitet efter att ett 90-tal personer anställts i strid med lagen.

Universitetskanslersämbetet ska bevaka att högskolor och universitet följer lagar och regler och riktar nu allvarlig kritik mot Göteborgs universitet.

Myndigheten har utrett universitetet efter att två personer anmält lärosätet. Felaktigheterna handlar om ett 90-tal personer som anställts utan att tjänster annonserats ut i förväg och i flera fall har tidsbegränsade anställningar övergått till tillsvidareanställningar, trots att det saknats förutsättningar att tillämpa Lagen om anställningsskydd (Las).

Man har på så sätt frångått lagar och regler som ska se till att anställningar baseras på förtjänst och skicklighet.

Pam Fredman är rektor vid Göteborgs universitet. 

– Det visar ju på att vi har haft en alldeles för hög okunskap om vad som gäller, om regler och förordningar, säger hon.

I anmälan, som ligger till grund för utrendingen, beskrivs fel som begåtts mellan år 2000 och 2015. Omfattningen av oegentligheterna måste ses i ljuset av en förvaltningskultur i fritt fall där regelbrott närmast blivit praxis, skriver anmälarna.

– Det får ju stå för dem som har skrivit det. Jag skulle inte vilja säga att vi har en förvaltningskultur i fritt fall, säger Pam Fredman.

Hur går ni vidare du?

– Vi jobbar hela tiden på den här frågan. Vi bygger upp vårat personalstöd och vi har ändrat i vår anställningsförordning så att texten där inte skulle misstolkas, säger Pam Fredman.

Under 2018 kommer UKÄ att följa upp om Göteborgs universitet åtgärdat bristerna.