Sjukhuset i Västerås drabbat av svartmögel

1:36 min

Blod- och magtarmavdelningen på sjukhuset i Västerås har evakuerats på grund av svartmögel. Det var personal som slog larm.

Det var i en skarv i ett avloppsrör som läckan hittades, säger Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör i Region Västmanland.

Andra avdelningar ska inte ha påverkats av läckaget.

– Nu har vi rivit upp alla väggar och det ska torka och vi ska genomföra noggranna prover att det verkligen är torrt innan vi återställer avdelningen, säger Marianne Bergendal.

Personal som P4 Västmanland pratat med tycker det tog för lång tid innan problemen togs på allvar. Svartmögel kan i värsta fall ge kroniska andningsproblem och man kan också utveckla astmatiska besvär.

Patientsäkerheten ska inte ha hotats, enligt Marianne Bergendal.

– Av den information jag ska ha fått så ska ingen patient ha tagit skada. Sedan tror jag att den personal som kände av det här mår mycket bättre eftersom vi åtgärdat.

Man inväntar nu provsvar på vilken sort av svartmögel som hittats i väggarna.