ISF kritiserar Försäkringskassan

1:35 min

Försäkringskassan får kritik av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, för sitt sätt att sköta två viktiga register som styr förmånerna för den enskilde.

Detta skapar osäkerhet och kan leda till felaktiga utbetalningar anser Elisabeth Rydberg, utredare på ISF och en av författarna till en ny granskningsrapport om socialförsäkringsregistrens kvalitet.

– Det här med försäkringsbehörighet och personlig information utgör ju grunden för allt! Blir det en felaktig bedömning av försäkringstillhörighet eller en felaktig registrering av någon grundläggande information, så kan ju det påverka en mängd olika förmåner, säger Elisabeth Rydberg.

Elisabeth Rydberg och hennes kollegor på ISF har i första hand studerat de register hos Försäkringskassan som innehåller allmän personinformation och uppgifter om försäkringstillhörighet.

Försäkringskassan får information från Skatteverket och de register som upprättas används även av Pensionsmyndigheten. Ett fel i inmatningen av uppgifter på ett ställe sprider sig alltså snabbt till andra system.

ISF efterlyser alltså bättre rutiner och ett tydligare ansvar för inrapportering till registren på Försäkringskassan. Detta är extra viktigt eftersom de berörda personerna inte kan kontrollera uppgifterna. Det är först i samband med exempelvis sjukdom eller arbetsskada som Försäkringskassan tar reda på om personen i fråga är försäkrad i Sverige. Detta gäller dem som bor och arbetar i Sverige, men som kommer från länder utanför EU.

– Du har inte rätt att få prövat om du är försäkrad i Sverige om du kommer från ett land utanför EU, EES och Schweiz. Försäkringskassan kommer då inte att göra någon utredning eller registrering, säger Elisabeth Rydberg.

Försäkringskassan har avböjt att kommentera rapporten med hänvisning till att man kommer att lämna in ett skriftligt svar den 30 juni.