Eldningsförbud i hela länet

1:12 min

Klockan 13 på fredagen införde Länsstyrelsen eldningsförbud i hela Stockholms län. Det råder hög brandrisk i skog och mark.

Eldningsförbudet innebär bland annat att grillning endast tillåtet vid grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Enligt Staffan Ljung på operativ chef  Storstockholms brandförsvar har det under de senaste dagarna varit en rad markbränder runt om i länet.

Ingen brand har varit av allvarligare art men det är torrt och det i kombination med blåsigt väder gör att det tills vidare råder eldningsförbud.