Uppgifter: Trump vill lämna Parisavtalet

1:53 min

USA:s president Donald Trump har sagt till nära medarbetare att USA ska lämna klimatavtalet från Paris, uppger flera nyhetsbyråer.

Donald Trump reste hem från G7-mötet på Sicilien där de andra ledarna argumenterade för att USA ska stå fast vid avtalet, utan att få ett besked.
Professor Björn Ola Linnér, som forskar om klimatförhandlingar, säger att ett amerikanskt avhopp framförallt blir symboliskt viktigt.

– Det kommer ju många signaler under den här veckan, där det verkar som att han lutar åt att administrationen ska dra sig ur avtalet. Men han kan ju ändra sig ganska snabbt så osvuret är bäst.

Om han nu ger besked att USA drar sig ur, vad skulle det betyda för avtalet?

– Det är ju förstås en mycket negativ signal och försvagar klimatarbetet. Men på ett sätt är ju skadan redan skedd, när han utsåg ett antal klimatförnekare att leda miljöarbetet i delar av den amerikanska administrationen. Det viktiga var att USA var med i avtalet så länge att det trädde i kraft. 147 av 197 länder, eller parter, har ratificerat avtalet. Sedan är det inte säkert en negativ signal nu att USA drar sig ur i det här skedet. Nu ska man gå från ord till handling i Parisavtalet. Då är det ju en bromskloss och en väldigt negativ signal också att ha ett land med som öppet deklarerar att man ändå inte tänker följa det, säger Björn Ola Linnér.

Ett avhopp från USA skulle också kunna påverka andra länder som tvekar i sitt klimatarbete.

– Då skulle det verkligen kunna urholka den kraft som ligger i klimatavtalet.

Man skulle kunna säga att det kostar inte så mycket för Trump och USA att stanna kvar i klimatavtalet eftersom det inte innehåller så mycket som är bindande?

– Nej. Det är egentligen den mest pragmatiska lösningen, och det som många bedömare trott också, att i slutändan kommer han inte att dra sig ur, utan bara strunta i att uppfylla åtagandena. Men han har ju redan börjar nedmontera den lagstiftning som president Obama stod bakom för att USA skulle leverera mer på klimatområdet, säger Björn Ola Linnér, professor vid Linköpings universitet.