HD ska avgöra om vatten är en produkt

I rättsprocessen om det förgiftade dricksvattnet i Ronneby kommun vill båda parter att Högsta Domstolen ska avgöra om vatten är en produkt. Det har betydelse för möjligheten till skadestånd för de personer som fick dricksvatten förgiftat av fluorhaltiga kemikalier, PFAS.

Omkring 170 personer har stämt det kommunala vattenverket, Ronneby Vatten för att ha försett dem med förorenat vatten. Om Högsta Domstolen anser att vatten inte är en produkt, är det troligt att de lägger ned rättsprocessen.

Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för att vattnet förorenats med brandsläckningsskum från flygflottiljen F 17, men säger sig inte ha känt till riskerna med skummet.