PFAS-skandalen i rätten

Snart ska det avgöras vilken lag som ska tillämpas när man prövar PFAS-skandalen i Kallinge rättsligt.

Det farliga ämnet PFAS fanns i brandskum som F17 tidigare använde och det har förorenat dricksvattnet i Kallinge. 

PFAS-föreningen har stämt det kommunala vatten- och avloppsföretaget Ronneby Miljö och Teknik.

Miljöteknik anser att PFAS-föreningens krav om skadeståndsansvar ska prövas enligt lagen om allmänna vattentjänster. Men PFAS-föreningen anser att det är produktansvarslagen som ska tillämpas.

Båda parter vill att Högsta Domstolen ska avgöra om vatten är en produkt.

Det har betydelse för möjligheten till skadestånd för de personer som fått dricksvatten förgiftat.

Den 15 juni möts parterna i Blekinge tingsrätt för en så kallad muntlig förberedelse, skriver TT.

Men båda parter vill alltså att frågan om vilken lag som ska tillämpas då skickas direkt upp till Högsta domstolen för ett avgörande.

Om Högsta domstolen anser att vatten inte är en produkt, läggs troligen rättsprocessen ner.