Vårdförbundet inte nöjt med 3,7 procent lönelyft

De individuella vårdlönerna i landsting och kommuner ökade under fjolåret med 3,7 procent, men Vårdförbundet är långt ifrån nöjt.

3,7 procent motsvarar 1 200 kronor, vilket är mer än det så kallade industrimärket på 2,2 procent.

Men Vårdförbundet är långt ifrån nöjt och anser att man måste hitta lösningar från politiskt håll.

– Lönenivån i förhållande till det vi bidrar med står inte i paritet, säger Vårdförbundets vice ordförande Johan Larsson.

Johan Larsson jämför med till exempel civilingenjörer som under sitt yrkesliv har 31 procent mer i bruttolön än en barnmorska, trots jämförbar utbildningsnivå.

Trots att Vårdförbundet jobbat med lönefrågan i många år, har man inte nått målet och kräver nu att de som slutligen är ansvariga för vården tar krafttag.