Gnestas centrala badplats klar

1:48 min

Gnesta skulle få en central badplats redan 2016, men först i helgen invigdes den nya badplatsen vid Frösjö Strand i Gnesta.

Bygget av badplatsen blev försenat eftersom länsstyrelsen ville att den skulle prövas i mark- och miljödomstolen.

I slutet av september förra året kunde badplatsen börja byggas och nu är den alltså klar och kunde invigas i lördags. 

– Det var ett efterlängtat äntligen vi kunde få utbrista, säger Ann-Sofie Lifvenhage (M) kommunalråd i Gnesta. 

Området där badplatsen ligger är ett gammalt industriområdet och marken har fyllts ut med massor, därför finns risk för föroreningar, exempelvis olja i sedimenten i sjön. 

– Vi har tagit hänsyn till det här genom att kapsla in de föroreningar som finns i vattnet här, säger planeringschef Tomas Enqvist. 

Ann-Sofie Lifvenhage (M) kommunalråd i Gnesta tycker det är självklart att Frösjö Strand ska ha en badstrand. 

– Det har varit en dröm för väldigt många väldigt länge, men man har nog inte riktigt hoppats på att det skulle infrias, säger hon. 

Varför då? 

– Därför att Gnesta har ju varit placerat här så länge och hela tiden haft vattenkontakten, men den har inte varit tillgänglig.