Troligt att oljan når kusten

2:01 min

Oljan som spillde ut från ett danskt fartyg under helgen har nu påträffats nära Härmanö och Lysekil. Kustbevakningen arbetar med sökning inne i skärgården.

Ett fartyg började i helgen spilla olja i danska Skagen. Oljan drev in på svenskt vatten och befinner sig just nu i området kring och norr om Marstrand. Där arbetar Kustbevakningen tillsammans med danska kollegor med att sanera oljan som har spridit sig in mot den svenska kusten. Sökning pågår även inne i skärgården.

– Vi har tagit upp lite olja ute till havs. Sen har vi två enheter som åker runt och letar inne i skärgården. Vi har observerat olja nära Härmanö och Lysekil, säger Philip Lundgren, Kustbevakningens räddningsledare.

Vet ni om oljan har nått kusten och öarna än?

– Det vet vi inte nu, men den kommer troligtvis att nå kusten i små mängder under dagen, säger han.