Frivilliga rörelser värdefulla

Landstinget i Jämtland bör köpa tjänster från frivilligorganisationerna, det föreslår socialdemokraten Thomas Hägg.
Såväl handikapprörelsen som nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen har kompetens som skulle kunna nyttjas av landstinget, menar Thomas Hägg. Han har nu skrivit en motion till landstingsfullmäktige.